Kampen mot polioviruset fortsätter

När Rotary med sina partners lanserade Global Polio Eradication Initiative 1988 fanns det 350 000 fall av polio i 125 länder varje år. Rotary har gjort stora framsteg mot sjukdomen sedan dess. Idag har antalet poliofall minskat med 99,9 procent, och bara två länder fortsätter att rapportera fall av vilt poliovirus: Afghanistan och Pakistan. Rotary förblir engagerade ända fram till att viruset är utrotat.

Rotary har bidragit med mer än 2,1 miljarder dollar för att avsluta polio sedan 1985. Med polio nästan utrotad måste Rotary med sina partners upprätthålla dessa framsteg och fortsätta att nå alla barn med poliovaccinet. Utan full finansiering och politiskt åtagande kan denna förlamande sjukdom återvända till poliofria länder och utsätta barn överallt i fara. Rotary har åtagit sig att samla in 50 miljoner US dollar varje år för att stödja globala polioutrotningsinsatser.

Bill & Melinda Gates Foundation har lovat att matcha den 2-mot-1, för ett totalt årligt bidrag på 150 miljoner dollar. POLIO är obotligt men vaccin förhindrar sjukdomen Poliomyelit (polio) är en förlamande och potentiellt dödlig sjukdom som fortfarande hotar barn i vissa delar av världen. Polioviruset invaderar nervsystemet och kan orsaka total förlamning på några timmar. Det kan drabba alla åldrar men främst barn under fem år är väldigt utsatta. Polio är obotlig, men genom att vaccinera sig så är man fullständigt skyddad mot viruset.

Vi högtidlighåller världspoliodagen 

Den 24 oktober vill vi inom Rotary uppmärksamma denna viktiga fråga. De tre Rotaryklubbarna, Skövde Rotaryklubb, Skövde Boulogner Rotaryklubb och Stenstorp-Skultorp Rotaryklubb firar den 24 Oktober genom att tillsammans betala in 10 000 kr till Rotary International End Polio Now vilket alltså i sin tur blir totalt 30 000 kr genom den uppväxling av bidragspengar som Bill & Melinda Gates Foundation står för.

Rotary är ett globalt nätverk med 1,2 miljoner samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

Magnus Littorin, President, Skövde Rotaryklubb